Quy hoạch chi tiết CVLS - VHDT

Lịch sử - Văn hóa

Hiển thị thư viện video

The player will show in this paragraph

Liên kết website

Số lượt truy cập
09130016
các giai đoạn thực hiện - khu cổ đại
Dự án Khu giải trí dịch vụ công cộng

         1.1. Loại dự án: giải trí - dịch vụ công cộng

1.2. Diện tích khu đất: 6,5ha

1.3. Mục tiêu dự án: tạo bộ mặt đô thị cho trục đường và đáp ứng phục vụ nhu cầu giải trí, dịch vụ công cộng cho dân cư trên địa bàn và các khu vực lân cận.

1.4. Khái toán vốn đầu tư: 380 tỷ đồng

1.5. Thông tin quy hoạch:

- Quyết định số 687/QĐ-UBND ngày 21/02/2009 của UBND TP.HCM về duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu Công viên Lịch sử-Văn hóa Dân tộc;

- Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 17/01/2011 của UBND TP.HCM về việc duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Cổ đại (Khu I) trong Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc:

+ Mật độ xây dựng                                : 10 - 20%

+ Mật độ cây xanh, mặt nước                : 60 - 75%

+ Mật độ giao thông chính và sân bãi     : 15 - 20%

+ Tầng cao xây dựng tối thiểu - tối đa    : 01 - 03 tầng

1.6. Hình thức đầu tư: Đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư dự án có sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn Nhà đầu tư.

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày

các địa chỉ văn hóa