Quy hoạch chi tiết CVLS - VHDT

Lịch sử - Văn hóa

Hiển thị thư viện video

The player will show in this paragraph

Liên kết website

Số lượt truy cập
09150366
giới thiệu - khu trung đại
Giới thiệu - Khu Trung Đại

       - Khu Trung đại có diện tích 29,19 ha, tái hiện các chiến công và những sự kiện lịch sử thời Đinh, Lê, Lý, Trần đến thời Trịnh, Nguyễn, Tây Sơn (Thế kỷ 10 - thế kỷ 18) với các nội dung xây dựng chính:

+   Khu vực tái hiện thời Đinh - Lê -Lý

+   Khu vực tái hiện thời Nhà Trần

+   Khu vực tái hiện triều đại Hồ Quý Ly

+   Khu vực tái hiện thời Lê Lợi -  Nguyễn Trãi

+   Khu vực tái hiện thời Mạc - Trịnh - Nguyễn

+   Khu vực tái hiện thời Tây Sơn

- Nội dung chủ yếu:

+   Xây dựng các công trình tưởng niệm các danh nhân lịch sử, văn hóa , kinh tế….nổi bật cần tôn thờ thuộc thời kỳ Trung đại.

+   Tổ chức tái hiện  các sự kiện lịch sử quan trọng tiêu biểu.

+   Tổ chức lễ hội liên quan đến sự kiện lịch sử.

+   Tái hiện các trận đánh quan trọng trong lịch sử.

- Việc xây dựng Khu II góp phần giáo dục truyền thống hào hùng của dân tộc, khơi gợi long tự hào để người dân ý thức được trách nhiệm của mình trong công cuộc bảo vệ tổ quốc.

- Xác định mốc thời gian của thời kỳ Trung đại:

+   Căn cứ Tờ trình số 389-TTr/BTGTU ngày  23/2/2017 của Ban Tuyên Giáo – Thành ủy TP. Hồ Chí Minh giới hạn thời gian của Khu II bắt đầu từ Họ Khúc cụ thể từ năm 905 và mốc kết thúc của thời kỳ Trung đại  là năm 1884 với việc nhà Nguyễn ký hòa ước giáp Thân 1884 với thực dân Pháp đánh dấu chấm dứt giai đoạn nhà nước phong kiến độc lập.

+   Giai đoạn này (905-1884) bao gồm các triều đại:

·        Chính quyền tự chủ họ Khúc, họ Dương

·        Triều Ngô

·        Triều Đinh

·        Triều Tiền Lê

·        Triều Lý

·        Triều Trần

·        Triều Hồ

·        Triều Lê Sơ

·        Triều Mạc

·        Triều Lê Trung Hưng – Chúa Trịnh, Chúa Nguyễn.

·        Triều Tây Sơn

·        Triều Nguyễn

- Trong giai đoạn gần 1.000 năm của thời kỳ Trung đại, lịch sử Việt Nam có những thời kỳ ổn định đạt đến đỉnh cao phát triển , có nhiều thành tựu trong công cuộc chống ngoại xâm cũng như trong lĩnh vực văn hóa kinh tế đồng thời có nhiều nhân vật kiệt xuất trong tất cả các lĩnh vực. 

- Việc xây dựng các không gian thờ kết hợp với hệ thống giao thông, cảnh quan, các công trình dịch vụ phù hợp nhằm tạo nên một khu tham quan – học tập – du lịch – nghỉ ngơi khép kín với những tiện ích hợp lý ,  Khu II sẽ là nơi đến hấp dẫn của du khách.

 

 


Sơ đồ tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc và cảnh quan Khu Trung Đại

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày

các địa chỉ văn hóa