Quy hoạch chi tiết CVLS - VHDT

Lịch sử - Văn hóa

Hiển thị thư viện video

The player will show in this paragraph

Liên kết website

Số lượt truy cập
09150352
giới thiệu - khu cận hiện đại

Giới thiệu Khu Cận - Hiện Đại (23/5/2011 11:06)


 

Khu Cận - Hiện Đại có diện tích 35,92ha tái hiện từ thời nhà Nguyễn đến thời đại Hồ Chí Minh, với các nội dung xây dựng chính:

  • Khu vực tái hiện thời nhà Nguyễn từ năm 1802 - 1858
  • Khu vực tái hiện thời Pháp thuộc từ 1858 - 1930
  • Khu vực tái hiện thời kỳ đấu tranh giành độc lập từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
  • Khu vực tái hiện cuộc đời và sự nghịêp của Chủ tịch Hồ Chí Minh
  • Khu quảng trường Độc lập và tượng đài Thống nhất

 

 


Sơ đồ tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc và cảnh quan Khu Cận - Hiện Đại

Xem tin theo ngày

Ngày

các địa chỉ văn hóa