Quy hoạch chi tiết CVLS - VHDT

Lịch sử - Văn hóa

Hiển thị thư viện video

The player will show in this paragraph

Liên kết website

Số lượt truy cập
09130022
giới thiệu - khu sinh hoạt văn hóa
Giới Thiệu Công viên


 CÔNG VIÊN LỊCH SỬ VĂN HÓA DÂN TỘC

Trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, đất nước Việt Nam còn lưu dấu rất nhiều di tích lịch sử -  văn hóa tiêu biểu cho truyền thống đấu tranh kiên cường của các thế hệ người VIệt Nam. Nhưng các di tích lịch sử - văn hóa của Đất nước trải dài từ Bắc đến Nam nên không phải người dân nào cũng có điều kiện để tìm đến. Trong khi đó  yêu cầu về giáo dục  truyền thống lịch sử - văn hóa, tìm về cội nguồn dân tộc là vấn đề hết sức cần thiết trong quá trình đổi mới, hội nhập và phát triển.

Chủ trương xây dựng một công trình Lịch sử - Văn hóa Dân tộc tại thành phố Hồ Chí Minh là rất cần thiết cho việc giáo dục, phát huy truyền thống dân tộc và tạo điều kiện giao lưu văn hóa trong nước, giới thiệu văn hóa Việt Nam với nước ngoài.....

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Hiển thị 2 kết quả.

Xem tin theo ngày

Ngày

các địa chỉ văn hóa