Quy hoạch chi tiết CVLS - VHDT

Lịch sử - Văn hóa

Hiển thị thư viện video

The player will show in this paragraph

Liên kết website

Số lượt truy cập
09148137
dự án kêu gọi đầu tư

Khu Bảo tàng Lịch sử tự nhiên (10/5/2011 14:53)

Dự án Bảo tàng Lịch sử tự nhiên được xây dựng tại khu IV Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc căn cứ theo Quyết định số 86/2006/QĐ-TTg ngày 20/4/2006 của Thủ Tướng Chính Phủ


Xem tin theo ngày

Ngày

các địa chỉ văn hóa