Quy hoạch chi tiết CVLS - VHDT

Lịch sử - Văn hóa

Hiển thị thư viện video

The player will show in this paragraph

Liên kết website

Số lượt truy cập
09148827
thông tin tuyển dụng
Kết quả tuyển dụng viên chức Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc năm 2023

Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc công bố Quyết định số 87/QĐ-CVLSVHDT ngày 23 tháng 11 năm 2023 của Trưởng ban Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc về công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc năm 2023.

Chi tiết: tại đây.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Hiển thị kết quả từ 1 - 5 trong 16 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 4

Xem tin theo ngày

Ngày

các địa chỉ văn hóa