Quy hoạch chi tiết CVLS - VHDT

Lịch sử - Văn hóa

Hiển thị thư viện video

The player will show in this paragraph

Liên kết website

Số lượt truy cập
09148706
thông tin tuyển dụng
Danh sách đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham gia Vòng 2 Kỳ tuyển dụng viên chức Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc năm 2023

     Căn cứ Thông báo số 51/TB-CVLSVHDT ngày 11 tháng 9 năm 2023 của Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc về Tuyển dụng viên chức Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc năm 2023, Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc công bố danh sách ứng viên đủ điều kiện và ứng viên không đủ điều kiện tham gia Vòng 2 Kỳ tuyển dụng viên chức Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc năm 2023.

     Chi tiết:

     - Danh sách đủ điều kiện tham gia Vòng 2: Tại đây.

     - Danh sách không đủ điều kiện tham gia Vòng 2: Tại đây.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Hiển thị kết quả từ 1 - 5 trong 16 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 4

Xem tin theo ngày

Ngày

các địa chỉ văn hóa